Registration required

WRK ZOP

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych (federacja WRK) jest największym związkiem organizacji w Wielkopolsce, zrzeszającym ponad 200 organizacji pozarządowych i innych podmiotów społecznych z całego regionu. W sektorze pozarządowym działamy od ponad 25 lat.Swoimi działaniami doradczo-szkoleniowymi wsparliśmy już kilka tysięcy organizacji. Skupiamy profesjonalistów i pasjonatów dlatego o organizacjach wiemy wszystko.


Jako Federacja działamy na rzecz wzmocnienia fundacji, stowarzyszeń, lokalnych liderów/ek, działaczy i działaczek społecznych. Animujemy współpracę pomiędzy organizacjami. Wzmacniamy postawy obywatelskie i aktywizujemy społeczności lokalne. Budujemy dialog pomiędzy organizacjami a administracją różnego szczebla.Od 2012 roku prowadzimy Regionalne Centrum Wolontariatu i wspieramy pracę 20 Lokalnych Centrów Wolontariatu w Wielkopolsce. Prowadzimy także poznańskie centrum wspierania organizacji pozarządowych i wolontariatu.Skorzystaj z naszego wsparcia!

If you already registered to this room please use your personal link from registration confirmation email to enter the event.*If you have already registered and can't locate your registration confirmation email click here

Email has been sent

[message]

Click here if you're the host